top of page

Denne boka er en god hjelp og veiviser dersom du vurderer å flytte til Spania - eller om du allerede har flyttet og bor i Spania hele, eller deler av året! Mange har spørsmål bl.a. vedr utleie av bolig i forhold til Spansk lovgivning, og her får man en redegjørelse for hvilke hovedregler som gjelder! Imidlertid er det et viktig unntak fra regelen om utleieforhold som er avtalt for mer enn 11 mnd, som ikke er nevnt i boka. Nemlig at dersom leietaker bruker boligen som permanent bolig, og ikke har annen bolig, så har leietaker rett til å bo i eiendommen i 3 år - UANSETT hvilken leietid som er avtalt i kontrakten! Boka er et greit oppslagsverk og kanskje også en julegaveidè til en som lurer på å flytte til Spania! Boka kan kjøpes ved henv. Arne Bjørndal - arne.bjorndal@me.com

bottom of page